Зміцнення системи охорони здоров’я з метою забезпечення сталої відповіді соціально небезпечних захворювань
Бенефіціар

Міністерство охорони здоров'я України

Виконавець

Deloitte Consulting, LLP

Донор

Агенство США з міжнародного розвитку (USAID)

Реципієнт

ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України"

Терміни

01.10.2013 - 30.09.2018

(Проект завершено)

Бюджет

17,9 млн.дол. США

Регіони

Дніпропетровська область

Київська область

Миколаївська область

Одеська область

Полтавська область

Херсонська область

Черкаська область

Категорія

Результати

1. Надати технічну та консультативну допомогу МОЗ України у створенні Департаменту громадського здоров’я, Центру громадського здоров’я.
2. Участь в розробці Стратегії сталості надання послуг з профілактики для груп найвищого ризику; участь у підготовці проектів та детальних розрахунків регіональних цільових програм з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки
3 Проведення дослідження з аналізу маршруту ВІЛ-позивного пацієнта в системі охорони здоров’я на регіональному рівні
4. Впровадження регіональних пілотних проектів, спрямованих на розробку та впровадження сталої моделі надання життєво важливих послуг для ключових груп населення та людей, які живуть з ВІЛ на місцевому рівні
5. Надати технічну підтримку ДУ «Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України» у проведенні другого етапу дослідження Investment Case в Україні
6. Розробити універсальний інструмент для збору даних та звітності для дослідження Національних витрат на епідемію ВІЛ/СНІДу (NASA) в Україні
7. Розробка та впровадження навчальної програми з громадського здоров’я
8. Розробка та впровадження навчальної програми з питань економіки та фінансування охорони здоров’я
9. Гендерно-орієнтовні заходи з подолання стигми та дискримінації
10. Розробка та впровадження механізмів перерозподілу функціональних обов’язків та схеми матеріального заохочення медичних працівників для забезпечення інтегрованого надання допомоги і послуг у сфері ВІЛ на місцевому рівні
11. Використання інструменту OneHealth для прогнозування кадрових ресурсів служби СНІДу нарегіональному рівні
12. Організувати та провести навчальні та інформаційні заходи (тренінги, семінари, робочі зустрічі, конференції тощо) на теми політики та стратегічного управління, фінансів, кадрового потенціалу для державних партнерів (національного та регіонального рівнів) та представників неурядових організацій, які працюють у сфері ВІЛ/СНІДу в Україні

Досягнуто

Політика в хороні здоров’я
• Стратегія забезпечення сталої відповіді епідеміям туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ/СНІДу на період до 2020 року та план заходів щодо її реалізації схвалені МОЗ та Національною радою з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (КМК України);
• Аналіз маршрутів пацієнта у системі надання послуг, пов’язаних з ВІЛ, проведений і використовується зацікавленими сторонами у реалізації проектів
• Ситуаційний аналіз для створення Національного центру громадського здоров’я (НЦГЗ) проведений і використовується МОЗ України для формування НЦГЗ
• Положення і структура Департаменту громадського здоров’я МОЗ розроблені і використовуються МОЗ України для формування Департаменту громадського здоров’я
• Аналіз перешкод на шляху до активного використання соціального замовлення і державно-приватного партнерства для фінансування послуг у сфері ВІЛ проведений
• Розвиток потенціалу центрів профілактики та боротьби зі СНІДом посприяв розробці стратегії підвищення їхньої ефективності, інтеграції послуг та стратегічного планування в умовах реформування охорони здоров’я
• Правова оцінка протидії епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні завершується, будуть підготовлені рекомендації щодо усунення виявлених недоліків
Фінансування охорони здоров’я:
• Завершено збір даних для другої фази Інвестиційного аналізу у сфері ВІЛ/СНІДу проведений в трьох областях України
• Проведено дослідження економічної ефективності розширеного застосування експрес-тестів на ВІЛ в рамках профілактичних програм
• Оцінку національних витрат на протидію епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу за 2011-2012 рр. проведено й інституціоналізовано на рівні УЦКС
• Електронний інструмент для відстеження та аналізу витрат на фінансування національних заходів з протидії ВІЛ розроблений на основі методології Оцінки національних витрат на протидію епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу
• Фінансові сценарії для Стратегії забезпечення сталої відповіді епідеміям туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ/СНІДу на період до 2020 року розроблені
• Регіональні та національні зацікавлені сторони пройшли навчання з питань застосування економічних і фінансових інструментів, стратегічного планування, політики у сфері громадського здоров’я і протидії ВІЛ
• Вперше в Україні проведено навчальний курс з реформування систем охорони здоров’я та сталого фінансування, у співпраці з Гарвардською школою громадського здоров’я ім. T.Х. Чена та Національною академією державного управління при Президентові України
Розвиток кадрових ресурсів:
• Проведений ситуаційний аналіз кадрового забезпечення сектору ВІЛ
• Проведене формативне та спостережне дослідження серед медичних працівників (хронометраж) з метою подальшої розробки механізмів перерозподілу обов’язків та схем стимулювання для первинних і спеціалізованих медичних закладів
• Стратегія розвитку і планування кадрових ресурсів системи охорони здоров’я у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні (на період до 2020 року) розроблена і схвалена Програмним комітетом КМК України