Покращення послуг у сфері ВІЛ/СНІД серед представників груп найвищого ризику в Україні (RESPOND)
Бенефіціар

Міністерство охорони здоров'я України

Виконавець

Pact

FHI 360

Донор

Агенство США з міжнародного розвитку (USAID)

Реципієнт

ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України", Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД, Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні

Терміни

15.06.2012 - 14.06.2017

(Проект завершено)

Бюджет

21 981 655 дол.США

Регіони

Дніпропетровська область

Запорізька область

Львівська область

Миколаївська область

Одеська область

Полтавська область

Черкаська область

Чернігівська область

Категорія

Результати

1. Cпівпраця щодо покращення якості у 155 закладах охорони здоров’я 8-ми регіонів (Дніпропетровська, Кіровоградська, Київська, Миколаївська, Одеська, Херсонська, Запорізька області та м. Київ) задля покращення якості послуг у сфері ВІЛ/СНІД відповідно до цілей 90-90-90;
2. Грантова та технічна підтримка НУО у сфері протидії ВІЛ/СНІД для надання якісних послуг з доведеною ефективністю групам найвищого ризику (СІН; ЧСЧ; чоловіки, які щойно вийшли з місць позбавлення волі; молодь, яка практикує ризиковану поведінку; ЛЖВ; та статеві партнери даних груп);
3. Проведення досліджень для забезпечення доказової бази ефективності послуг;
4. Сприяння використанню стратегічної інформації та даних у сфері ВІЛ/СНІД для прийняття рішень на місцевому, регіональному та національному рівнях;
5. Надання підтримки із розвитку технічного та організаційного потенціалу НУО та державним закладам, які надають послуги у сфері ВІЛ/СНІД;
6. Забезпечення сталості послуг НУО шляхом побудови гібридної моделі їхнього фінансування через розвиток соціального підприємництва.

Заходи

Розширення використання даних і стратегічної інформації для прийняття рішень.
Методологія покращення якості використовується для усунення прогалин у континуумі послуг з догляду та лікування у зв’язку з ВІЛ.

Зміцнення організаційного та технічного потенціалу надавачів послуг у сфері ВІЛ/СНІД та удосконалення мережевої взаємодії задля спільної відповіді на епідемію.

Досягнуто

1.Підвищено рівень виявлення ВІЛ та взяття на облік ЛЖВ серед сайтів АРТ 7 регіонах, які беруть участь у Колаборативі ; підтримано розширення охоплення АРТ з початку періоду отримання додаткових ліків у 2016 році.

2.Адаптовано 4 міжнародні моделі та розроблено 5 локальних для забезпечення груп найвищого ризику у сфері ВІЛ/СНІД якісними послугами з доведеною ефективністю; досягнуто виявлення ВІЛ на рівні 11% серед статевих партнерів ЛЖВ, та виявлення на рівні 7% серед статевих партнерів СІН.

3. Розроблено Національний портал стратегічної інформації з ВІЛ/СНІД (НПСІ) www.hiv.ucdc.org.ua, на якому створено регіональні профілі з інформацією про епідемію ВІЛ та відповідь на неї, базу даних донорів та партнерів у сфері ВІЛ/СНІД; базу ефективних поведінкових втручань; ресурсний центр та інші компоненти

4. Посилився організаційний потенціал 18-ти партнерських НУО, що підтверджено об’єктивною оцінкою за допомогою Індексу продуктивності організації ( OPI – Organizational Performance Index).

5. Поглиблено знання та удосконалено навички НУО та державних закладів, які надають послуги у сфері ВІЛ/СНІД через 4300 людино-тренінгів протягом 4 років; K23.

6. Підтримано 8 НУО у розвитку їхніх соціальних підприємств.