Виклик туберкульозу
Бенефіціар

Міністерство охорони здоров'я України

Виконавець

PATH

Донор

Агенство США з міжнародного розвитку (USAID)

Реципієнт

МОЗ, ЦГЗ, «Національний інститут фтизіатрії та пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»; ДОЗ Полтавській, Миколаївській, Одеській, Львівській, Дніпропетровській, Харківській і Київській областях; ТЧХУ; регіональні неурядові організації.

Терміни

01.10.2014 - 30.09.2019

(Актуальний проект)

Бюджет

3,1 млн. дол. США на 2017 рік

Регіони

Дніпропетровська область

Київська область

Львівська область

Миколаївська область

Одеська область

Полтавська область

Харківська область

Категорія

,

Результати

Покращення ефективності лікування хворих на туберкульоз і хіміорезистентний туберкульоз (ХР ТБ), зниження показників смертності та відривів від лікування шляхом удосконалення системи виявлення та діагностики випадків ХР ТБ, підвищення показників успішності лікування завдяки цілеспрямованим зусиллям у боротьбі з ТБ, МР ТБ та ТБ/ВІЛ і комплексним заходам для посилення потенціалу національної туберкульозної програми (НТП) і відповідних служб, а також використовуючи інноваційні підходи для поліпшення ТБ послуг в Україні і, зокрема, завдячуючи впровадженню нових протитуберкульозних препаратів та схем лікування.

Заходи

Сприяння комплексній, високоякісній діагностиці шляхом зміцнення матеріально-технічної бази лабораторій 3 рівня для проведення молекулярно-генетичних методів дослідження з метою раннього виявлення випадків МР/РР ТБ, покращення системи виявлення туберкульозу серед контактних осіб, створення якісної системи передачі інформації результатів лабораторної діагностики та  навчання персоналу  її використовувати.

Технічна допомога у впровадженні коротких схем  лікування та нових препаратів (бедаквіліну [BDQ]) для пацієнтів з ХР ТБ  шляхом розробки національних рекомендацій з метою постійного використання цих нововведень в усій країні в рамках Програми контролю ТБ.

Покращення системи моніторингу та належного лікування побічної дії протитуберкульозних препаратів чи побічних реакцій на протитуберкульозні препарати шляхом створення  системи кураторства та навчання на робочому місці із застосуванням  методичних рекомендацій «Ведення побічних реакцій під час лікування хворих на туберкульоз та ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД)», розроблених в рамках  проекту.

Зміцнення системи активного виявлення випадків ТБ серед осіб, які мали контакт з хворим на ТБ, для забезпечення своєчасної діагностики та раннього початку лікування шляхом оцінки існуючих практик та процедур щодо виявлення контактних осіб,  розробки  рекомендації для подолання перешкод у впровадженні Алгоритму виявлення контактних осіб, розробленого в рамках проекту.

Посилення інфекційного контролю для забезпечення відповідності заходів з ІК в усіх медичних закладах та у громадських місцях шляхом надання технічної  допомоги у впровадженні розроблених планів ІК в обласних протитуберкульозних медичних закладах та обласних планів ІК у проектних областях, підтримці навчання та супервізії на робочому місті з питань ІК, закупівлі необхідного обладнання з ІК для проектних областей.

Посилення політичної волі та лідерства для забезпечення сталості у здійсненні заходів контролю туберкульозу на національному та обласному рівнях шляхом надання технічної допомоги під час підготовки наступної заявки до ГФ від України на підставі проведеної у квітні 2015 року оцінки ВООЗ та End TB Strategy, сприяння перегляду та внесенню змін до Національного клінічного протоколу по туберкульозу, створення нормативної бази для запровадження нових схем лікування МР ТБ з використанням нових препаратів в Україні, надання технічної підтримки роботи національного реєстру хворих на ТБ.

Покращення доступу до послуг для пацієнтів з ТБ/ВІЛ (за підтримки PEPFAR) для активного виявлення випадків, комплексної діагностики, якісного лікування і надання послуг, орієнтованих на потреби пацієнта, на всіх рівнях системи охорони здоров’я шляхом посилення потенціалу НТП і відповідних служб з метою покращення ТБ/ВІЛ послуг в Україні на основі рекомендацій ВООЗ, а також надавачів медичних послуг та забезпечення їх технічною допомогою для належного ведення випадку ТБ/ВІЛ у проектних областях.

Розвиток кадрових ресурсів і посилення потенціалу ТБ служб та системи надання первинної медико-санітарної допомоги в областях з питань ведення випадку МР ТБ шляхом проведення міжнародних, національних та регіональних тренінгів, навчання та консультування на робочому місці, організації міжнародних навчальних заходів,   створення Центрів професійного зростання (ХАБів) у кількох областях для розповсюдження кращого набутого досвіду, проведення зустрічів національних партнерів за участі НТП, ВООЗ, інших проектів по контролю ТБ, які фінансує USAID, і представників нових областей, для ефективного розповсюдження заходів, розроблених, випробуваних та впроваджених в проектних областях.

Досягнуто

Для випробування і впровадження орієнтованої на потреби пацієнтів моделі амбулаторного лікування хворих на МР ТБ в рамках проекту розроблено пакет документів:
– “Організація надання якісної медичної допомоги хворим на мультирезистентний туберкульоз (МРТБ) на амбулаторному етапі”;
– “Дорожня карта впровадження в Україгі системи лікування ТБ, орієнтованої на потреби пацієнта”;
-“Стратегія надання соціально-психологічної підтримки хворим на мультирезистентний туберкульоз (МРТБ) у Полтавській та Миколаївській областях для формування стійкої прихильності до лікування на амбулаторному етапі”.
Для покращення успішності лікування MР ТБ та започаткування коротких схем лікування з використанням нових препаратів (бедаквіліну [BDQ]) для пацієнтів з ХР ТБ розроблено проект Наказу МОЗ та СОПи.
Для покращення виявлення та лікування побічних реакцій при лікування ТБ та МР ТБ розроблено та затверджено Вченою Радою ДУ «Національний інститут фтизіатрії та пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України» методичні рекомендації «Ведення побічних реакцій під час лікування хворих на туберкульоз та ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД)», започатковано проведення Всеукраїнських вебінарів з питань фармаконагляду, реєстрації, ведення та лікування побічних реакцій при лікування ТБ.
З метою надання пацієнт-орієнтованої підтримки хворим на МР ТБ на амбулаторному етапі впроваджена в Полтавській та Миколаївській областях стратегія надання соціально-психологічної підтримки хворим на МР ТБ шляхом залучення регіональних НУО та ТЧХУ.
З метою раннього активного виявлення випадків ТБ серед всіх груп підвищеного ризику, які мали контакт х хворим на МР ТБ, підготовлено проект методичних рекомендацій «Рекомендації з організації роботи, з особами, що мали контакт з хворими на туберкульоз» та розроблено алгоритми роботи по виявленню контактних осіб, в тому числі у вогнищі туберкульозної інфекції, які були затверджені Наказами Департаментів охорони здоровя Полтавської та Миколаївської ОДА.
З метою покращення заходів х інфекційного контролю в проектних областях розроблено та підготовлено до друку дві брошури по використанню ультрафіолетових випромінювачів та респіраторів.