Залучення місцевих організацій до розвитку моніторингу та оцінки відповіді на епідемію ВІЛ/СНІД (MEDITA)
Бенефіціар

Міністерство охорони здоров'я України

Виконавець

Alliance for Public Health (APH MEDITA)

Донор

Уряд США через Центри профілактики та боротьби із захворюваннями (CDC)

Реципієнт

ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України"

Терміни

30.09.2012 - 31.03.2018

(Проект завершено)

Бюджет

7,5 млн.дол.США

Регіони

Дніпропетровська область

Запорізька область

Київська область

Кіровоградська область

Миколаївська область

Одеська область

Полтавська область

Черкаська область

Чернігівська область

Категорія

Результати

1. Сприяти співпраці між національними органами, регіональними центрами та провідними установами, що приймають рішення, у сфері МіО, для підвищення їхньої спроможності генерувати, розуміти та використовувати дані як інструмент цільового спрямування ресурсів у сфері профілактики ВІЛ, лікування та догляду, через тренінги, інституціоналізацію зміцнення потенціалу щодо МіО, та розвивати культуру МіО.
2. Координувати роботу зі збору даних серед партнерів та здійснювати діяльність для визначення і вирішення прогалин знань завдяки впровадженню інтегрованих біоповедінкових та інших досліджень.
3. Сприяти та підвищувати потенціал персоналу неурядових та інших організацій щодо методології формування вибірки, технік збору даних, контролю якості даних та управління даними шляхом надання тренінгів без відриву від роботи щодо методів проведення досліджень, забезпечення якості даних та управління даними.
4. Впровадження оптимізованого виявлення випадків (OCF) та ініціативи з лікування та підтримки спільнот (CITI) шляхом покращення тестування на ВІЛ та виявлення випадків ВІЛ серед ЛВІН та їхніх статевих партнерів, забезпечення покращення доступу до лікування ВІЛ для тих, хто має позитивний результат тесту; розробка оптимальної моделі вдосконалення етапів каскаду тестування та догляду для ЛВІН, а також підвищення кількості ВІЛ-позитивних ЛВІН, що одержують АРТ; способи покращення виявлення випадків та кейс-менеджменту.
5. Проведення ініціативи з наукових основ впровадження програм (KPIS) серед ключових груп в рамках дослідження “Покращення залучення та прихильності до лікування для людей, що вживають ін’єкційні наркотики, в Україні” для оцінки ефективності бар’єрів та витрат двох стратегій, CITI (інтервенція з лікування за підтримки спільнот) та MAT (медикаментозне підтримувальне лікування) з точки зору результатів щодо лікування ВІЛ та каскаду лікування для ЛВІН в Україні.

Досягнуто

• Покращення використання стратегічної інформації та процесу прийняття рішень шляхом залучення найкращих міжнародних практик, таких як робота з тріангуляції на регіональному рівні, що була проведена у місті Києві, Дніпропетровську, Чернігові, Херсоні, Черкасах, Миколаєві, Одесі та Київській області. Результати цієї роботи використовуються для того, щоб скеровувати діяльність з протидії ВІЛ на основі даних в областях.
• Регіональне прогнозування розвитку епідемії ВІЛ з використанням інструменту AEM було проведено для Луцька, Львова, Чернігова, Черкас, Миколаєва, Херсона та Одеської області.
• Покращення знань та навичок з моделювання у сфері ВІЛ і розуміння різних інструментів, розроблених у світі для формування прогнозів епідемії ВІЛ та передбачення тенденцій серед 30 національних спеціалістів було досягнуто завдяки проведенню літньої школи з моделювання у сфері ВІЛ.
• Розробка електронного інструменту “Програмний додаток для простого моніторингу лікування” (STMA) – електронного інструменту для епідеміологічного та клінічного моніторингу, та його використання у 18 областях України. Дані одержуються з програмного додатку, до якого занесена інформація більше ніж з 71000 карток пацієнтів, що використовується для розрахунку даних щодо каскаду лікування в Україні та проведення когортного аналізу каскаду лікування. Аналіз надає життєво важливу інформацію щодо факторів, які вказують на необхідність починати лікування ВІЛ, утримання на АРТ, пригнічення вірусного навантаження, смертність, дозволяють оцінити ефективність лікування та аналізують ознаки, що вказують на випадіння пацієнтів з програми лікування.
• Інтегровані біоповедінкові дослідження (ІБД) серед ключових груп проводяться раз на кожні два роки з 2007 року (у поточному проекті було проведено 2 раунди у 2013 та 2015 роках), дані, одержані шляхом цих досліджень, широко використовуються для звітності на національному рівні, опису поточних тенденцій розвитку епідемії, моделювання епідемії ВІЛ, а також прогнозування і планування національної відповіді на епідемію ВІЛ/СНІД на основі даних. ІБД є єдиним джерелом даних щодо поширеності ВІЛ серед важкодоступних груп та щодо поведінки, що пов’язана з підвищеним ризиком інфікування ВІЛ. Водночас, воно надає інформацію щодо послуг з профілактики та лікування, що використовуються ключовими групами, а також дані для каскаду лікування та догляду. В рамках ІБД поширеність ВІЛ серед ключових груп оцінювалася через використання проби на авідність антигену LАg, що є найбільш новітнім методом оцінювання поширеності ВІЛ.
• Було проведене проспективне та ретроспективне когортне дослідження “Оцінка ефективності профілактики ВІЛ серед СІН в Україні”. Дослідження оцінювало вплив інтервенції з профілактики ВІЛ на сероконверсію ВІЛ серед ЛВІН в Україні, на визначення рівня захворюваності на ВІЛ та ВГС і змін у ризикованих поведінкових практиках серед ЛВІН, що використовують послуги профілактики ВІЛ. Результати дослідження підтвердили ефективність цільових програм профілактики для ЛВІН в Україні та показали зниження рівня сероконверсії ВІЛ серед клієнтів послуг профілактики ВІЛ. Також було доведено, що тестування на ВІЛ саме по собі є інструментом профілактики ВІЛ.
• У дослідженні, що мало на меті оцінити масштаб та причини неправильної класифікації шляхів передачі (ШП) ВІЛ у стандартній системі реєстрації випадків та вивчити тенденції розподілу та зміни шляхів передачі з часом, завершено етап польового збору даних та розпочато етап аналізу даних. Попередні результати дослідження виявили, на яких етапах відбувається неправильна класифікація шляхів передачі ВІЛ, та розрахували відсоток неправильно класифікованих випадків.
• 11 університетів взяли участь у Літній школі або впровадили інтегрований курс моніторингу та оцінки в їхні навчальні плани, розробили програми індивідуального навчання з МіО для студентів магістратури та почали викладання курсу МіО. Половина з них включила курс МіО у 1-й семестр.
• Покращення якості даних рутинного епіднагляду, а також встановлено практику перевірки даних на всіх рівнях в результаті роботи з забезпечення якості даних. 80% сайтів, що брали участь в забезпеченні якості даних, повідомляють про 90% точність даних.
• Зміцнення потенціалу національних та обласних спеціалістів з МіО щодо досліджень у сфері громадського здоров’я та епідеміологічного нагляду.
• Ініціювання OSF/CITI зробило стратегію тестування на ВІЛ більш ефективною завдяки набору через соціальні мережі ВІЛ-позитивних СІН та покращення доступу до АРТ для ВІЛ-позитивних людей шляхом активного перенаправлення їх за медичним лікуванням. Станом на вересень 2016 року налічувалося 10 760 клієнтів програм профілактики ВІЛ, що пройшли тестування швидким тестом на ВІЛ (з використанням алгоритму асистованого самостійного тестування) у 10 областях України. Відповідно до оптимізованої моделі виявлення випадків (OCF) було 526 “зерен” з уже відомим результатам тестування на ВІЛ швидкими тестами , що пройшли тестування в проектах зменшення шкоди за підтримки ГФ. Ще 10 234 клієнтів проектів OCF були запрошені “зернами” та пройшли швидкий тест на ВІЛ. Всі клієнти з позитивним результатом швидкого тесту на ВІЛ одержали перенаправлення та спрямування за медичною допомогою через Інтервенцію з лікування за підтримки спільнот (CITI).1487 клієнтів були зареєстровані в CITI для подальшого перенаправлення за лікуванням.
• У відповідь на ініціативу KPIS, запропоноване дослідження має на меті оцінити ефективність, бар’єри та витрати двох стратегій, CITI (інтервенції з лікування за підтримки спільнот) та MAT (медикаментозного підтримувального лікування), стосовно результатів щодо каскаду лікування та підтримки для ЛВІН в Україні. Загальною метою дослідження є оцінка результатів каскаду лікування та догляду ВІЛ серед ЛВІН в Україні, які одержують стандартні послуги щодо лікування ВІЛ, та двох перспективних стратегій, що розроблені для покращення цих результатів. Мета дослідження розділена на наступні конкретні цілі:
1) Провести тестування ефективності двох стратегій, лікування за підтримки спільнот (CITI) та медикаментозного підтримувального лікування (MAT) з точки зору постановки на лікування ВІЛ та постановки на АРТ у порівнянні зі стандартними моделями лікування.
2) Оцінити бар’єри для постановки на лікування ВІЛ, а також постановки та утримання на АРТ для ЛВІН з боку пацієнта та з боку надавача медичних послуг.
• Визначити суму витрат на одного учасника, що дозволить провести розбивку по компонентах витрат на різних етапах щодо результатів каскаду догляду за ВІЛ-позитивними пацієнтами ART для CITI та MAT.