Доступ спільнот до послуг з догляду та лікування ВІЛ через зміцнення систем охорони здоров’я (ACCESS)
Результати

1. Запровадження медичної інформаційної системи «ВІЛ-інфекція в Україні»;
2. Покращення вмінь та навичок з комп’ютерної грамотності серед працівників медичних закладів;
3. Закупівля та постачання комп’ютерного та мережевого обладнання в ЗОЗ, де буде встановлено інформаційну систему «ВІЛ-інфекція в Україні»;
4. Розробка нормативних документів у сфері лікуванні ВІЛ, опортуністичних інфекцій та лабораторної діагностики;
5. Проведення оцінки регіонів/закладів з використанням методології CLASS та розробка рекомендацій щодо покращення організації надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим пацієнтам;
6. Проведення комплексних тренінгів для лікарів з метою підвищення обізнаності у лікуванні ВІЛ, опортуністичних інфекцій та супутніх захворювань у дорослих та дітей;
7. Стажування на робочому місці та он-лайн консультації для медичних працівників, що надають послуги пацієнтам з ВІЛ, ТБ та супутніми захворюваннями;
8. Створення системи оперативного реагування на бар’єри у доступі ВІЛ-позитивних пацієнтів до АРТ, лабораторної діагностики та інших медичних послуг через Національну гарячу лінію з ВІЛ/СНІД;
9. Створення мобільного доданку для формування та збереження прихильності пацієнтів до АРТ.

Досягнуто

1. Розроблено інформаційну систему «ВІЛ-інфекція в Україні»;
2. Розроблено Комплексну систему захисту інформації;
3. Проведено дослідну експлуатацію медичної інформаційної системи «ВІЛ-інфекція в Україні» в трьох регіонах України (Вінницька область, Полтавська область та м. Київ), у рамках якої до роботи системи залучено 196 медичних працівників, внесено дані про більш ніж 20 000 пацієнтів;
4. Проведено навчання 580 медичних фахівців (з регіонів де впроваджується або буде впроваджуватися інформаційна система «ВІЛ-інфекція в Україні») з підвищення комп’ютерної грамотності;
5. Навчено 251 медичного фахівця роботі з інформаційною системою «ВІЛ-інфекція в Україні»
6. Закуплено мережеве та комп’ютерне обладнання для ЗОЗ (Вінницька область, Полтавська область, Одеська область та м. Київ), де створено 234 автоматизованих робочих місць;
7. Розроблено Національну стратегію щодо резистентності до антиретровірусних препаратів;
8. Розроблено стандартні операційні процедури для забезпечення лабораторного моніторингу за ВІЛ-інфекцією (імунологічні та молекулярно-генетичні методи дослідження);
9. Проведено оцінку 6 медичних закладів з використанням методології CLASS з наданням рекомендацій та розробкою відповідних планів дій;
10. Проведено 35 комплексних тренінгів для лікарів з метою підвищення обізнаності у лікуванні ВІЛ, опортуністичних інфекцій та супутніх захворювань у дорослих та дітей для 717 учасників;
11. 27 фахівців пройшли стажування на робочому місці та надано 1152 он-лайн консультації для медичних працівників, що надають послуги пацієнтам з ВІЛ, ТБ та супутніми захворюваннями;
12. Надано 1922 консультацій фахівцями Національної гарячої лінії з ВІЛ/СНІД, з них 341 випадок надання комплексної допомоги із залученням юриста (за потреби).